Butikken hos JKS Bil og deler er stengt i dag på grunn av problem med datasystemet.

-Me reknar med å opna butikken i morgon middag, seier Jo Kjetil Strand til fitjarposten.no
Han understrekar samstundes at det berre er butikken som er stengt. Verkstaden er open.