I høve 200-årsdagen etter Ivar Aasen vart fødd, er alt redaksjonelt stoff i BT i dag på nynorsk. Det synest me er spennande av ei avis som har sitt hovudkontor i Bergen.

Det tyder likevel ikkje at BT til vanleg er ei rein bokmålsavis. Nei, avisa har statuttfesta at nynorsken òg skal ha sin plass i avisa. Mellom anna vert stoff frå distrikta oftast skrive på nynorsk, og portrett skal skrivast på den målforma intervjuobjektet brukar.

Les meir her.