Maria H.Tjørsvåg og Torstein Dalen gifter seg 03.07.10. I Bekkjarvik kapell, festen blir på Bekkjarvik Gjestgiveri. Familien gratulerer.