Irene Bjelland og Erlend Dalen gifter seg laurdag 06.07.13 i Bekkjarvik kapell.
Bryllaupsfeiringa blir på Bekkjarvik Gjestgiveri.
Familiane i Eldøyo og Fitjar gratulerer.