Foto: Kjell Håvik

Fredag 19. september var me 22 personar som sette oss på flyet til Polen for å feira bryllaup.

Bryllaupet sto om laurdagen i byen Kwidzyn eit par timar køyring sør for Gdansk. Giftarmålet mellom Arne og Patrycja Drønen var eit eventyr i seg sjølv og bryllaupet gjekk over to heile dagar. Dei veit å feira bryllaup i Polen. Me vart og tekne med på turar rundt omkring og særleg gravplassane i Polen gjorde eit sterkt inntrykk. Å heidra dei døde er høgt prioritert i Polen. Det vart og tid til litt shopping. Ein uforgløymeleg  tur har me hatt og det vil me takka Arne og Patrycja for.
 
Helsing ein onkel.

Foto: Kjell Håvik
Foto: Kjell Håvik
Foto: Kjell Håvik
Foto: Kjell Håvik
Foto: Kjell Håvik