Ein ungfugl av arten brushane på snarvisitt i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.

I går var ein liten flokk med brushanar på gjennomreise i Fitjar, og landa på bakken sør for Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Dei seks vadefuglane gjekk og beita på bakken i går ettermiddag. Bileta har vore til gjennomsyn hos biolog og naturfotograf Jan Rabben på Stord. Han stadfestar at dette er brushane.

Fuglane la seg ned i graset då fotografen nærma seg. Foto: Kjetil Rydland.

Artsnamnet er brushane, held Rabben fram, men hoene blir kalla brushøner. Hannane er ein god del større enn hoene, seier han, men elles er kjønna like på denne tida, særleg når det er snakk om ungfuglar som her.

Fuglane som vitja Fitjar i går, brusa ikkje så veldig med fjørene, og det var ikkje så lett å sjå skilnad på høner og hanar. Men om våren er det ikkje vanskeleg å sjå, for då har hannane nokre fantastiske fjørkragar, fortel Jan Rabben. Dei har òg eit spel på faste spelplassar, legg han til.

Fuglane som me ser no, er på hausttrekk og skal til Afrika sør for Sahara. Dei hekkar i fjelltrakter her heime og elles i Nord-Europa og heile Sibir. Oftast flyg dei i flokkar på trekket. Truleg kom gårsdagens gjester frå Sibir.

Næraste hekkestad er på Hardangervidda, meiner fuglekjennaren på Stord, men han veit ikkje korleis stoda er der no. Brushanen har lenge vore i tilbakegang. Sjølv om dette ikkje er ein fugl me ser kvar dag, skal det ikkje vera uvanleg å sjå han her på hausttrekket. Men på jær- og karmøystrendene kan me vera nokså sikre på å få sjå brushane på denne tida, seier Jan Rabben til slutt.

– Er det noko du lurer på? Foto: Kjetil Rydland.