Høgtideleg opning av brua over Tinnselva i dag. Foto: Stord-Fitjar Turlag.

Torsdag gjorde ein gjeng spreke pensjonistar ferdig den nye brua over Tinnselvo ved Fuglatjødno, og turlagsleiar Gerda Øen klipte snora.

Dei var litt heldigare med veret denne gongen enn under førre byggjetrinn, og ei mild haustsol skein over dei ivrige dugnadsfolka.

Ein flott gjeng erfarne brubyggjarar kviler etter fullført jobb.

Stein Kyvik, Bjørn Helle, Jarle Hevrøy, Toralv Røen, Gunnar Molvik, Per Audun Kloster og Arne Devik sørgde for at me no kan gå trygt over elva i all slags vêr, utan å risikera å hamna i dei frådande vassmassane.

Overbrubyggjar Toralv Røen fortel at det var ein sabba gjeng med seniorar frå Stord-Fitjar Turlag han hadde med seg opp frå parkeringsplassen ved Rydlandssago.

– Dette er folk med lang erfaring frå eit allsidig arbeidsliv, noko som synte igjen på korleis ting vart diskutert og løyst undervegs, seier han.

Etter kvart kom leiaren i Turlaget, Gerda Øen, med gjærbakst og sto for opning av brua. Alle var einige om at dette er den flottaste brua Turlaget har fått laga i fjellet til no!

Ho ligg om lag halvvegs frå Rydlandssago i traseen mot Prestavarden, og godt inne i Fitjar kommune. Tinnselvo blir først grenseelv mellom kommunane når ho renn saman med Morkaelvo, som kjem frå Morkavatnet.

Til liks med brubyggjarane håpar me mange turgåarar vil setja pris på ei trygg bru som dette.

Gunnar Molvik prøvegår den nye brua. Foto: Toralv Røen.
Rett verktøy må til! Foto: Toralv Røen.