Fleire personar har vendt seg til fitjarposten.no for at me skal bringa vidare deira ønskje om brøyting av parkeringsplassar i tilknytning til turstiar og naturområde.

Plassar som parkeringsplassen ved Dalshaugane, Breiavikjo ved Storavatnet og parkeringsplassen ved Rydlandsaga er mellom dei som er nemnde.