Bærdyrkar Jostein Prestbø går langt i å lova at desse kartane skal vera mogne i månadsskiftet.

 

 

Det er ei kjent sak at naturen ligg litt etter skjema i år. Også i bringebærbuskane til Jostein Prestbø. Men no er blomstringa over, og med litt gunstig vêr, reknar Prestbø med at haustinga kan starta om fjorten dagar.

 

– Det beste no hadde vore halvanna veke med temperaturar rundt 25 grader, og så litt kjølegare vêr, slik at ikkje alt mognar på same tida. Men det er er varsla 15-16 grader neste vekke…

 

Sjølv om bringebæra ligg litt etter til dømes fjoråret, ser han ikkje mørkt på det.

 

 

– Det blir rikeleg med bær til familiearrangementet me skal ha her søndagen under Fitjarfestivalen. Det blir betre enn i fjor, då det nesten ikkje var bær att, lokkar Prestbø.