Har du funne eit par briller på strekninga Liarhaugvegen – Tednekleivo – Rossneset (grusvegen) torsdag kveld? spør ein av våre lesarar. 

Har du funne dei er det nok ein som vil bli glad om du tar kontakt på mobil:  911 33 984.