Det føregår kontrollert sviing i Midtfjellet.


Haugaland og Sunnhordland politidistrikt opplyser at det drives kontrollert brann, det me kallar sviing, i nærleiken av vindmøllene i Midtfjellet. Det vert vidare opplyst at brannvesenet har vore på staden.

Sviinga kom etter kvart ut av kontroll og brannvesenet måtte tilkallast. Foto: Helga Rimmereid