Grunneigar Christian Fitjar Dahl flankert av ordførar Harald Rydland og rådmann Olaug Haugen. Foto: Fitjar kommune

Fitjar kommune kunne i dag fortelja at dei har kjøpt tomt til den nye brannstasjonen.

Det var på facebook kommunen delte nyheita om at dei hadde signert kjøpekontrakten for tomten dei ynskjer å byggja ny brannstasjon.

Ordførar Harald Rydland fortel at dei er svært nøgd med at kommunen fekk kjøpa tomten dei hadde øvst på ønskelista når det gjaldt plassering.

– Sidan kommunestyret vedtok å jobba for å byggja ny brannstasjon i Fitjar sentrum har administrasjonen jobba med å sikra seg den ynska parsellen vis-a-vis FKIB, som i dag vert nytta til oppstillingsplass for buss. Gjennnom gode forhandlingar har me no fått kjøpa tomten til ein akseptabel pris, fortel Rydland.

Han legg vekt på at det er viktig at den nye brann- og ambulansestasjonen kjem i sentrum både med tanke på responstid, og omkøyringsveg til stasjonen.

– Det vert dyrare å ha den i sentrum, men her må me tenkja på tryggleiken til Fitjarbuen. No har me lyst bygginga ut på anbod, og i desember skal kommunestyret gjera endeleg vedtak på kven som får oppdraget, fortel ordføraren begeistra.

Han gler seg til den nye stasjonen står ferdig i Fitjar sentrum.

Tidlegare har politikarane i Fitjar bestemt å gjera eit unntak frå arealformålet på tomta for å faktisk ha lov til å byggja stasjonen på tomta.

Teikinga med kommentarar frå underteikna. Arkivfoto: Ingrid Hovstad