Det blei meldt brann i eit bustadhus på Vestbøstad omlag kl. 16. Det var ikkje folk heime då brannen starta.

Foreløpig  veit ein ikkje kor brannen starta. Det var flammar inne i huset då brannvernet kom på plassen. Men ved bruk av mykje vatn klarte brannmannskapa og stoppe elden. Brannen er meldt slokt. Det ser ut til å verta store vatn og røykskadar på huset.