Ein bossbil køyrde i grøfta like ved innkøyrsla til Engevik & Tislevoll i dag.

Ein av våre lesarar sendte oss bilde. Etter det fitjarposten erfarer har det ikkje vore problem med å få bilen på vegen att.