Borna vart invitert til å setje seg heilt framme i kyrkje då sokneprest Olav Oma talte under familiegudstenesta i Fitjar kyrkje i dag.

Soknepresten fortalte  levande, ved hjelp av ymse konkretar, om det som skjedde både på Palmesøndag og i huset til Lasarus, der Maria salva Jesu føter med salve verdt ei årsløn. Ein tale som var forståeleg for alle. Borna fekk òg kome fram og syngje.
Ei fin innleiing på kyrkja si største høgtid.