Laurdag kl 09.30 vert det ei heilt spesiell bønesamling for kristen felleskap i Fitjar kyrkje. -Den største historiske hendinga i Fitjar kyrkje sidan reformasjonen, meiner kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu.

Han skriv : 
«Førstkommende lørdag blir det en bønnegudstjeneste for kristen enhet, som en del av kommunens internasjonale helg.

Slik ber Jesus i Joh 17, 21: «Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg». 

Derfor er det svært viktig for kirken å be for kristen enhet. Nå er vi blitt så mange innbyggere fra mange ulike land, særlig fra Øst- og Sentral-Europa. Både katolsk og ortodoks kristendom preger det kristne livet i Øst- og Sentral-Europa. Vi vil gjerne invitere katolske og ortodokse kristne til Fitjar kyrkje. Gudstjenesten holdes på ulike språk (norsk, polsk, engelsk, litauisk, spansk, gresk, etc.)  

Sokneprest Olav J. Oma og kyrkjelydsprest Nobu skal ha gudstjeneste med katolsk prest Fader Piotr. Ortodoks prest Fader Dymtro kommer også til Fitjar kyrkje. Dette kan bli den største historiske hendelsen i Fitjar kyrkje siden reformasjonen!

Velkommen til bønnegudstjenesten for kristen enhet lørdag 22. november kl.09.30.»   
 

Ingressfoto: Håkon C. Hartvedt