Bønder frå Sunnhordland vil i dag aksjonera på Stord .

– Me er kjempeskuffa over dagens regjering, som ikkje viser politisk vilje til å gjennomføra stortinget si landbruksmelding .

Auka norsk matproduksjon på norske ressursar i heile landet er umuleg å gjennomføra utan bønder! Skal me rekruttera ungdom til dette viktige yrket, må me ha ei inntekt på linje med andre grupper i samfunnet.

Med årets tilbud i jordbruksforhandlingane vil me sakka endå meir akter. Dette er svært alvorleg, ikkje minst for heile Norges befolkning som i meiningsmålingar har sagt at dei ynskjer eit sterkt norsk landbruk, skriv Lillian Hovstad til fitjarposten.no.