Bodgata er snart på plass, og mellom dei som jobba med å få sett opp standen sin i føremiddag møtte me nokre smilande folk frå Ecuador. F.v. Luz Maria Potosi med vesle Saida på 7 md på ryggen, Luz Mercedes Potosi, Luis Alfonso Santillare og Jonathan Polosi. Foto: Håkon C. Hartvedt

På standen sin skal dei mellom anna selje kle frå Ecuador, ponchoar og meire til. I tillegg vert det musikkinstrument som panfløyter og anna. Du vil finne både folka og varane dei sel på standen deira fram til søndag.