Vinnarbiletet frå 2018 vart teke av Lillian Nesse Vea.

Det strålande påskevêret gir deg eit godt høve til å knipse blinkskot som kan vere med i årets fotokonkurranse.

Me har starta arbeidet med å lage årets sommarguide for Fitjar.

No lyser me igjen ut fotokonkurranse, slik me har gjort dei siste åra.

Som før vil me leggja vekt på augneblinken og sommarstemninga som kjem fram i dei einskilde bileta.

Send bileta til post@fitjarposten.no.

Førstepremien er kr 1500,-  og så er det premiar på kr 250 til dei som kjem på 2. – 5. plass. I tillegg vil alle som har sendt inn bilete som vert brukt i guiden få tilsendt flaxlodd. Brukar me eit bilete på framsida vert det honorert med kr 1000 i tillegg.

Så håpar me at du som lesar vil hente fram gode sommarminne og sende til oss.

Frist for innsending er 10. mai.