Jan Kåre Pedersen på grønt dialogmøte i Bergen i dag. Foto: Kjetil Rydland.

Jan Kåre Pedersen i Sunnhordland Naturgass stadfestar i dag at Årskog i Fitjar er ein av tre aktuelle lokalitetar for det planlagde biogassanlegget i Sunnhordland.

Som kjent blir det mykje omtalte biogassanlegget ikkje bygt på Seglneset eller i Grunnavågen, men Sunnhordland Naturgass arbeider vidare med planane.

Jan Kåre Pedersen feira Verdas matvaredag på grønt dialogmøte i Bergen i dag, saman med representantar frå bondeorganisasjonar, landbrukssamvirket, kommunalt tilsette på miljø og landbruk, ulike forskingsmiljø og aktørar som arbeider med biogass.

Her gjorde Pedersen greie for det store biogassanlegget SNG har planlagt i Sunnhordland. Han gjorde det heilt klart at anlegget vil bli bygt om kort tid. Og i løpet av 14 dagar vil dei bestemma seg for om det blir Serklau i Bømlo kommune, Eldøyane i Stord eller Årskog i Fitjar.

Pedersen stadfestar at han har vore på synfaring i Årskog i dag, og at Fitjar i høgste grad er aktuell som vertskommune. Han legg til at det vil bli halde eit ope informasjonsmøte på Fitjar Fjordhotell torsdag i neste veke.