Bilnøkkel for Renault er funne ved sjukeheimen.

Ein av våre lesarar har teke kontakt med oss og melder om at han har funne ein bilnøkkel som nemnt ovanfor. Nøkkelen er levert inn til lensmannskontoret og kan hentast der.