Politiet fekk kl.01.00 i natt melding om ei trafikkulykke på riksveg 545 mellom Sagvåg og Fitjar. -Eit einsleg køyretøy med fire personar hadde kjørt av vegen i ein venstrekurve. Alle dei fire ble tatt med i ambulanse til sjukehuset på Stord. De fire var tre menn(18, 18 og 21) og ei kvinne(17). 

Det er mistanke om at høg hastigheit kan vere den utløysande faktoren. 

 

Det er ikkje mistanke om promille, heiter det i politiloggen for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.