Betelskipet Elieser 6 kjem til Thiiskaien på Leirvik førstkomande måndag, men allereie på søndag kan du få med deg historier frå arbeidet om bord.

Det er ikkje ofte Elieser 6 er på Fitjar, utanom Hatlevikbasaren. Til Fitjar kjem ho ikkje no heller, men på mandag legg ho til kai ved Thiiskaien på Leirvik, og det vert møte om bord kl. 19.00. Og søndag er det møte for Den indre Sjømannsmisjon på Fitjar bedehus. Nytt frå Elieser får du høyre der òg. Om det kan du lesa på plakaten under: