Betelskipet Elieser 6 kjem til Sagvåg i kveld. Det vert møte om bord kl. 19.00

Båten vert å finne ved den gamle ferjekaien, og det vert både andakt, song og musikk, åresal og enkel servering om bord.