Betelskipet «Elieser 6» kjem til Fitjar i dag og legg til ved Meierikaien. Det vert møte om bord kl. 19.30

Tale ved Norvald Vestheim. Song av mannskapet og Håkon C. Hartvedt. Enkel servering. Vel møtt.