Også i år var responsen på konkurransen om det beste sommarbiletet god. Premievinnarar er kåra.

Svært mange flotte bilete kom inn, så å velje ut vinnarbiletet, og dei andre som får premie, var ikkje lett.

Me har valt å leggja størst vekt på augneblinken og sommarstemninga som kjem fram i dei einskilde bileta.

Premierte vinnarar:

1. Svein Erik Fluge (Gåvekort kr. 1.500,-)
2. Lillian Nesse (Gåvekort kr. 250,-)
3. Dagfinn Brekke (Gåvekort kr. 250,-)
4. Linda Fluge Rydland (Gåvekort kr. 250,-)
5. Steinar Tranøy (Gåvekort kr. 250,-)

I tillegg til dei som er premierte her, har alle som fekk sommarbilete sitt på trykk i sommarguiden fått tilsendt flaxlodd.

Elles: Tusen takk til alle som sende inn bilete – kjempekjekt.

Me vil også takka Bergen Group Vest Elektro som også i år sponsar fotokonkurransen.

Les meir om sommarguide-fotokonkurransen her.

Sjå fleire sommarbilete her:

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (1)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (2)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (3)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (4)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (5)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (6)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (7)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (8)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (9)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (10)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (11)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (12)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (13)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (14)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (15)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (16)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (17)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (18)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (19)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (20)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (21)

Bilete til sommarguide-fotokonkurransen 2010 (22)

 

Vinnarane har tidlegare blitt annonsert i Fitjar Sommarguide 2010.