Fitjarbuen har gjeve mest til TV-aksjonen per innbyggjar om ein samanliknar kommunane i Sunnhordland.

Slik ser tala ut i kroner per innbyggjar:

Fitjar: 68,65
Bømlo: 64,02
Etne: 63,66
Stord: 58,10
Kvinnherad: 52,19