Per Haakonsen med møteserie i Sunnhordland.

Per Haakonsen, forfattar av bøkene "Ei ny tid for Israel" og "Israel, Guds folk"(den siste 2006) vitjar Sunnhordland denne veka.  Torsdag og fredag vert Haakonsen å høyra i Rubbestadneset bedehus og laurdag kveld kl 20.00 skal han halda bibeltime i Fitjar IUF. Tema på ungdomskvelden vert
"Høgdepunkt i Israels historie i nyare tid."

Per Haakonsen, som no er pensjonist, er magister i statsvitskap og har m.a. arbeidd i Forsvarsdepartementet, kommuneforvaltninga og sist som kontorsjef på Norges Landbrukshøgskole på Ås, der han no bur.

Han er ein solid og kunnskapsrik Israel-kjennar og har mykje å bidra med.

Fredag kveld sender Radio Fitjar talen Per Haakonsen hadde søndag 6/1 på Fitjar Bedehus