Me vil få ynskja Maskinsjefen vår Bertin Skumsnes hjarteleg til lykka med 50-årsdagen den 20. august, og håpar du får ein fin og minnerik tur til Bremen. Helsing Skift 5 på M/F Hordaland