Fitjar ungdomsråd ber om hjelp.

Fitjar ungdomsråd treng vakter til 16.mai-cupen sin. 

Fitjar ungdomsråd steller til rusfri cup for ungdom den 16.mai. Kva idrett som skal spelast, er enno ikkje bestemt, til tross for ivrig debatt på førre ungdomsrådmøte.

Leiar i Fitjar ungdomsråd, Oda Volden de Fine, seier at dei er godt i gang med planlegginga. Ho fortel til Fitjarposten at dei no leitar etter vaksne som kunne tenka seg å stilla som vakter under hendinga.

– Det vert kampar i idrettshallen frå 21.00 til 01.00, me deler dette i to skift. Me er heilt avhengig av at vaksne stiller opp og hjelper oss, for å kunna gjennomføra eit slikt arrangement for ungdom i Fitjar, fortel de Fine.

Ho ber folk melda seg som vakter til ho på Messenger, eller på tlf.: 48218946.