På grunn av formateringsfeil under trykkeprosessen er diverre kryssordet i papirutgåva uleseleg og dermed uløyseleg.  Me legg difor kryssordet ut på nettet.

Du finn det her.

Så då er det berre å printe ut, og med denne hjelpa kan du òg løyse det som står i papirutgåva om du vil.

Mvh
Håkon C. Hartvedt
Red.