Det tek eit minutt å forklara korleis fattigdom kan utryddast. Strømmestiftelsen tek no i bruk YouTube i sin kamp mot fattigdom. Me ønskjer å spreia eit godt bodskap ved hjelp av denne nye marknadsføringskanalen. Etter det eg veit er Strømmestiftelsen først i vår bransje i Noreg til å gjera dette, seier marknadsssjef Trond M. Backer, i ei pressemelding.

For å skapa meir merksemd kring fattigdomsproblemet har Strømmestiftelsen lagt ut nokre gripande videoar på den populære videotenesta YouTube, slik at heile verda kan læra meir om korleis mikrofinans bidreg til å utrydda fattigdom.

Fiskegrossisten
[youtube=http://www.youtube.com/v/0tiFAHfkhuM]

Fotballskoen
[youtube=http://www.youtube.com/v/_rCRt-LOWAU]