Samarbeidsrådet for Sunnhordland har næringsutvikling som ei prioritert satsingsoppgåve.

No har styret i regionalt næringsfond hatt tildelingsmøte der 21 søknader vart handsama. 13 søkjarar fekk midlar og tre av dei høyrer heime i Fitjar. Regionråda i Hordaland får midlar av fylkeskommunen til regionalt næringsfond.

Nedanfor kan du lese kven som fekk støtte i Sunnhordland.

Tildeling frå regionalt næringsfond 12   juni 2013

Søkjar

Kommune

Støtte


Eirik Kalve

Austevoll

100 000

Grønska AS

Kvinnherad

17 000

Fix 3D

Fitjar

125 000

Fitjar Meieri

Fitjar

30 000

Anders Kristensen

Kvinnherad

30 000

Haaheim Gaard

Tysnes

53 000

Norsk Økois Skjæveland

Kvinnherad

40 000

Ryvarden Fyr

Sveio

20 000

Fjelberg Utvikling & eigedom

Kvinnherad

30 000

Eljervik Gard

Etne

40 000

Erslandsgarden

Kvinnherad

13 000

Opplev Bømlo

Bømlo

30 000

Lise Katrin Grimen

Fitjar

50 000

 

Fitjarbuen Ronny Reigstad representerer firma Fix 3 D, ei føregangsbedrift innan 3 D printing, 3 D skanning og teiknetenester. Du kan lese meir om det her www.fix3d.no