Bra med båtar på Sjøsio i dag. Foto: Håkon C. Hartvedt

Anne Karin og Lars Ove Flesland frå Fana sjøsette båten på laurdag. I dag møtte me dei på Sjøsio m/Larsen.

Og dei skryt av Sjøsio slik kaianlegget ser ut no. -Fantastisk, og god skjerming for nordavinden. Eg er imponert, seier Anne Karin. Og Lars Ove nikkar. -Kjempegreier, seier han.

Når me opplyser om at det er gratis å liggja der, og at straumutgiftene heller ikkje er noko å snakka om, blir dei ikkje mindre nøgde.

-Det er òg andre plassar ein kan liggja gratis, men der tek dei det igjen på straumen, seier Lars Ove.

Kvar ferda går vidare er ekteparet ikkje heilt sikre på.

-Me skal møta nokre vener som kjem med bobil hit til Fitjar. Så får me sjå kvar det blir til, smiler dei og understrekar at båtsesongen no er starta. I alle fall for deira del.

 

Bra med båtar på Sjøsio i dag. Foto: Håkon C. Hartvedt