Friluftsrådet har starta arbeid med rydding i Breiavikjo. Tre båtar som ligg der må hentast. Kjenner nokon eigarane ?

Det er starta opp arbeid med rydding av kratt og småskog i Breiavikjo. I den samanhengen er det kome for dagen tre båtar som ein ikkje kjenner eigarane til. Båtane ligg no på parkeringsplassen og kan hentast av eigarane.

Me vil koma attende med bilete når arbeidet er utført.