Indremisjonen arrangerte laurdag basar til inntekt for Samskipnaden. Det resulterte mykje folk og mange nye kroner til misjonen.

Berre på boksalet gjekk det ut nesten 3000 lodd, og når ein talde opp til slutt, landa sluttsummen på  rundt 28 000 kroner. Mange fine gevinstar var det òg. Og juledukane si tid er tydelegvis enno ikkje forbi.

Godt med folk på basar. Foto: Håkon C. Hartvedt