Torsdag 4. mars vert Barnegospelkoret med på basar på Fitjar Bedehus.

Klokka 17.30 startar basaren opp.

Det er alle ”barnelaga” ( Klubben, S-klubben, Småbarnstreff og Fitjar Barnegospel ) som arrangerer denne basaren. Det vert åresal og hovedtrekning. Inntekta skal gå til opprusting av leikeplassen ved bedehuset.
Alle som har lyst å høyre flott song av koret må møte. Og samstundes får du høve til å vinna fine gevinstar!!

Absolutt alle er hjarteleg velkomne !!!