Det vert basar i Årskog barnehage torsdag 5. juni kl. 17.00. Det blir sal av lodd og noko godt å bita i. Masse flotte gevinstar!

Inntektene av loddsalet går til Årskog barnehage til innkjøp av nye leikar og materiell. Basaren blir ute i barnehagen, så ta med stol eller sitjeunderlag. 
Me håpar på sol og flott sommarvêr. 
Alle er hjarteleg velkomne!