Fitjar kommune skal føra miljøretta tilsyn med alle barnehagane og skulane i kommunen. Arkivbilete: Årskog barnehage i Fitjar. Foto: Hordaland fylkeskommue

Årskog barnehage ber inn til basar den 6.juni.

– Dette er ein årleg basar som me pleier å ha, skriv Cathrine M. Tislevoll, styreleiar i Årskog barnehage. Ho lovar ei kjekk stund for store og små.

– Det vert åresal, loddboksal, og sal av pølser og kaker. Kva meir kan ein ynskje seg på ein basar, spør Tislevoll.

Ho håpar mange tek turen innom!

Her frå tidlegare i år, når Årskog barnehage vitja hestane til familien Storebø.Foto: Årskog barnehage.