Førstkomande laurdag er det igjen klart for basar til inntekt for Vyborg-hjelpa.

 Vyborg-hjelpa vert driven i regi av SI-reiser, og på basaren vert dei representert med tidlegare leiar Jon Teigen med fleire. Det vert vist bilete og fortalt frå hjelpearbeidet. På basaren vert det andakt, song av Fitjar musikkforeining, servering og utlodding.

Les meir her.

Ingressbilete: Bygging av ny barneheim. Foto: Vyborghjelpen