Igjen har dei tilsette ved Fitjar bu- og behandlingssenter laga til basar til inntekt for bebuarane. Over 35 000 kroner kom inn på basaren som vart halden i på senteret i ettermiddag.

Dei tilsette har brukt mykje av fritida si på å strikka, sydd og baka for å få gevinstar til basaren, og då dei fleste butikkane òg sponsa gevinstar, vart det eit svært bra premieutval på basaren denne gongen også.

Reidun Johansen fortel til Fitjarposten at pengane skal gå til sansehagen – og andre positive tiltak for bebuarane, både inne og ute. Omlag 20 000 kroner kom inn på loddsal på bok, og dei to rundene me åresal i ettermiddag innbrakte 18 000 til.

Det tyder at sjølv om det er nokre utgifter som må trekkjast i frå, vert det likevel godt over 35 000 kroner til dette positive tiltaket.

Med i komiteen for arrangementet i år var: Reidun Johansen, Marte Kristin Maraas, Doris Vik, Ann Kristin Gloppen, Inger Træet og Linn Sørfonn.

Årer, kaffikopp og songbok. Det er klart for basar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Folk sat både i korridorar..
Folk sat både i korridorar..

..og i stovene.Foto: Håkon C. Hartvedt
..og i stovene.Foto: Håkon C. Hartvedt

Miriam Træet, Helene Volden de Fine, Rebecca Koløen, Edith Helland og Christina Koløen er klare for å kjøpa lodd. Foto: Håkon C. Hartvedt
Miriam Træet, Helene Volden de Fine, Rebecca Koløen, Edith Helland og Christina Koløen er klare for å kjøpa lodd. Foto: Håkon C. Hartvedt

Martha og Sigmund Maraas koste seg på basaren. Foto: Håkon C. Hartvedt
Martha og Sigmund Maraas koste seg på basaren. Foto: Håkon C. Hartvedt