I dag fekk elevane på Sælevik skule ei interessant utfordring då dei skulle registrera leikeplassane sine, skulevegen og annan arealbruk på digitale kart.

Det var dei største elevane på skulen som fekk dette kjærkomne avbrekket i skulekvardagen. Barnetråkk er ein metode for å registrera arealbruken til barn. Etter Plan- og bygningsloven har barn og unge rett til å uttala seg om arealet dei bruker. Dette skal vera med og danna grunnlag for arbeidet med arealdelen i kommuneplanen til Fitjar kommune. Om barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven kan du lesa her:

Konsulentfirmaet Akvator frå Stord er engasjert til å gjera denne jobben for Fitjar kommune. Me møtte Nina Skjerping og Svein Andersland, som fortel at det plar vera ei takknemleg oppgåve å arbeida med barn og digitale kart. Og det viste seg å stemma denne gongen òg. Dei orienterte om opplegget ved hjelp av smartboard, og ikkje lenge etter var åtte elevar i full gang på kvar sin PC. Via nettstaden kartiskolen.no kom elevane inn på ganske detaljerte kart over nærområdet sitt. Dei blei fascinerte over å finna hus og hytter og mykje anna i nabolaget. Etter kvart fekk dei registrert skulevegen sin og ymse område dei bruker på fritida på digitale kart som blir lagra hos Statens kartverk.

Opplegget fungerte fint på Sælevik skule i dag, og i morgon held Andersland og Skjerping fram på andre skular i Fitjar.