Torsdag 14/1 er koret i gang med øvinga for våren

Foreløpig er ikkje programmet for våren klart, men me startar opp torsdag kl. 17.30. Hausten 2009 var det mellom 30 og 50 ungar med kvar gong. Det er plass til endå fleire så møt opp og bli med !!!