Fredag 9. mai kl. 10.30 troppa alle barna i Årskog barnehage opp utanfor Larsen bygget på Fitjar. Dei skulle opna kunstutstillinga si. Det har vore tradisjon i long tid at barnehagen, kvart år, har eiga kunstutstilling i sentrum. Barna stiller ut formingsarbeida dei har jobba med i løpet av barnehageåret. Dei har uttrykt seg gjennom ulike material og teknikkar, og resultata har blitt eineståande!

Ved opninga serverte barna juice og kjeks til dei som ville stoppa og sjå på utstillinga. Både foreldre og andre tok turen bortom. Barna underholdt med song.

Så no oppmodar me alle, som ikkje allereie har sett utstillinga, om å ta turen bortom for å sjå.

Utstillinga blir ståande i omlag tre veker.

Torhild Alsaker
styrar i Årskog barnehage