Offentleg bading i bassenget på Rimbareid startar opp igjen 12.januar.

Bassenget har  stengt i vinter- og påskeferien. Siste bading før sommaren 27.04.09.

Kl.18.00 Fam.bading 0-10 år m/foreldre
Kl.19.00 Fam.bading for dei over 10 år.
Kl.20.00.Vaksenbading.

Prisar som tidlegare.