Med fleire dagar med langt over 20 grader i lufta denne veka er badesesongen godt i gang, både i Breiavikjo, i ulike elvar og i sjøen.

Etter at Breiavikjo vart «pussa opp» i fjor har den offentlege badestranda i Storavatnet fått sin renessanse. Onsdag denne veka målte Friluftsrådet Vest temperaturen i vatnet på 1 meters djupne til 16 grader. Så langt ut kom ikkje me oss då me var innom Breiavikjo dagen etter, men vatnet var fullt av badande ungar. Som alltid var det mange av dei unge som meinte det var kokvarmt i vatnet, medan andre måtte telja til mykje meir enn tre for å samla mot til å dukka seg. Dei vaksne som koste seg i solsteiken på land tvilte sterkt på friluftrådet si måling, og me sende ein påliteleg kar frå Helland ut med badetermometer. Han gjekk så langt ut som eit vaksent mannebein kunne klara i det kalde vatnet, og kunne slå fast at temperaturen i det våte element var 15 grader. «15 plussgarder eller 15 minusgrader?», kom det raskt frå ei jenta med vått badetøy som sat og småfraus intulla i eit handkle. Om det ikkje akkurat var minus grader så var det i allefall 15 veldig kalde grader, meinte dei vaksne. 

Om våren brukar det vera endå kaldare i sjøen enn i Breiavikjo, og frilutfsrådet sine målingar denne veka fortel at det er 13 grader i sjøen på Fitjar, men det har ikkje hindra mange frå å bada der og. 

Har du ikkje fått teke årets første bad endå kan det vera godt å vita at i følgje vêrvarslinga har me eit par til sommardagar i vente, i denne omgang, og så får me håpa på fleire omgangar seinare.