Mange bada i Breiavikjo i dag, også Fitjarposten sin utsendte. Ikkje akkurat 20 grader, men deilig likevel.

Gradestokken me hadde med oss synte 17 grader, men så varmt var det ikkje der me bada på Sørlandet i førre veke. Og held temperaturen seg oppe, så…