Rundt førti kyrkjegjengarar samla seg til gudsteneste og lovsong i kyrkja ved utgongen av 2010.

Etter mange års pause var det på ny midnattsmesse i Fitjar kyrkje på nyårsaftan.

Ein god flokk, med betydeleg lavare gjennomsnittalder enn ved vanlege gudstenester, samla seg i kyrkja då kyrkjeklokkene ringde like før klokka 23.00. Sokneprest Olav Johannes Oma stod for gudstenesta saman med kyrkjetenar Anne Lunde og vikarorganist Olaug Gloppen. Johannes Olsen leia kyrkjelyden i lovsong. Det var satt av tid til bøn og ettertanke med høve til å tenna lys i stallen. Det vart ei svært fin og verdig stund i kyrkja for dei som hadde trossa uveret denne natta for å samlast i Guds hus.

Gudstensta vart avslutta i god tid før me gjekk inn i det nye året, slik at alle rakk å koma ut seg ut å få med seg det fargesprakande spelet på himmelen som tradisjon tru markerer inngongen til det nye året.  

Pfizer shares downgraded because Viagra patent is expiring later this year where can you buy viagra Female Viagra maybe more marketing than science