Fredag 9. juni ble boken ”Av og for blinde” skrevet av Fitjarpostens egen Håkon C. Hartvedt lansert og presentert av forfatteren på Vestlandske Blindeforbunds 97. årsmøte, som fant sted på Åsane Folkehøgskole.

Vestlandske Blindeforbund er en interesseorganisasjon av og for blinde og svaksynte stiftet i 1904. Etter å ha eksistert i over 100 år blir forbundets historie nå utgitt som bok. Boken er innlest på lyd og trykket i storskrift da dette er foretrukket av forbundets medlemmer.

Gjennom en humørfylt, lett og ledig presentasjon som ble krydret med morsomme historier, fikk tilhørerne en trivelig stund sammen med forfatteren. Særlig fremhevet han betydningen av samtaler han har hatt med sentrale medlemmer og ansatte i forbundet. Disse bidragene har gitt boken bredde og dybde i forhold til å få frem organisasjonens mange aktivitetsområder og det å kunne forstå gruppens interessekamp.

Boken omhandler det engasjement som oppsto blant unge idealistiske blinde tidlig i forrige århundre, dannelsen av forbundet og det arbeidet som forbundet frem til i dag har utøvd for å bedre levekårene for blinde og svaksynte på Vestlandet, forteller Ove R. Leganger i Vestlandske Blindeforbund.