-1.6 C
Fitjar
måndag, 8. mars 2021
Heim Forfattarar Artiklar av Ingrid Hovstad

Ingrid Hovstad

1029 ARTIKLAR 0 COMMENTS

Fitjar Senterparti er imot fleire vindmøller...

Debatt: Det blir ikkje mykje att av dei opphavelege områda i Fitjarfjellet om alt dette skal erstattast av eit industriområde, skriv Fitjar senterparti i eit...

Ingen stryking ved årets kommuneval

Det vert ikkje mogleg å stryka kandidatar frå listene under årets kommuneval. Før kommunevalet i 2003 fjerna Stortinget moglegheita til å stryka kandidatar frå lister....

Fann fram på Finn-fram-dag

Rundt 50 personar naut sola og kjekke aktivitetar i Rossneset på Finn-fram-dagen. Orienteringsgruppa i Fitjar Idrettslag inviterte til Finn-fram-dag i Rossneset i går. Med veret...

KrF vil ikkje ha fleire vindmøller...

Debatt: Fitjar KrF meiner at ein må sikra at dei som skal bu på Fitjar etter oss ogso får gleda av å nyta friluftslivet i...

Får 150.000 kroner frå fylkeskommunen

Fitjar kommune får 150.000 kr i tilskot til stadanalyse. Kommunestyret løyvde i desember 1.000.000 kr. til prosjektet «sentrum nord jmf. vedtatt planprogram». Pengane skal nyttast...

Fitjar – naturlegvis

Fitjar sitt planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel har vore på høyring, og onsdag vedtok formannskapet å rå kommunestyret til å vedta den endelege versjonen. Planprogrammet...

Galleri Losjen inviterer til ny spennande...

Laurdag 6.april opnar den nye utstillinga «Lys og skugge» i Galleri Losjen. Utstilling syner fotografi teken av Øyvind Hjelmen. - Øyvind Hjelmen sine bilete har...

Ein kommune i vekst treng attraktive...

Dåfjorden Næringsforum har sendt innspel til politikarane i Fitjar, her fortel dei kva dei meiner må til for vidare utvikling i bygda. - Dåfjorden er...

Skulesjefen måtte svara på spørsmål om...

Gruppeleiar i Fitjar KrF, Harald Rydland stilte spørsmål om flyttinga av 7.klassane frå Øvrebygda- og Selevik skule til Rimbareid skule. På budsjettmøte i desember vedtok...

Ingen merknadar til godtgjerslereglementet

Formannskapet hadde ingen framlegg til endringar på reglement for godtgjersle til folkevalde. Fitjar kommune skal evaluera godtgjerslereglementet kvart fjerde år, før ny kommunestyreperiode tek til....
- Annonse -
- Annonse -

Følg oss!

2,669TilhengjararLik
270FølgararFølg
292FølgararFølg

Siste artiklar

Ingvild (23) studerer til å bli prest

- Eg hadde ikkje planar om å bli prest når eg byrja på teologistudiet, men eg lekte ofte prest som liten....

Vil gå 320 turar på eitt år: ...

Wenche Tislevoll og Martine Korsvik Pedersen har sett seg eit stort mål for året, og håpar at turane deira kan inspirera...

Fitjar Mekaniske forbigått: Norsk forskingsskip skal byggjast ...

Som eit koronatiltak fekk Havforskingsinstituttet pengar til nytt skip. No er det bestemte at det skal byggjast i Nederland – med...